منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20181291
APSm37

 پمپ محیط خودمکش لیو LEO سری APSm

20181272
AMS 70/0.37

پمپ سانتریفیوژ استیل 304 مدل 70 AMS

20181271
AMS،AMS 210/0.75

پمپ سانتریفیوژ استیل 304 مدل 210 AMS

20181270
XZS

پمپ استیل فلنج دار LEO سری XZS

20181171
مدل MATRIX

پمپ سانتریفیوژی افقی طبقاتی استیل ابارا EBARA مدل MATRIX

20181064
WKL 40/4

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 40/4

20181063
WKL 40/3

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 40/3

20181062
WKL 40/2

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 40/2

20181061
WKL 40/1

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 40/1

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 40/1
20181060
WKL 32/17

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/17

20181059
WKL 32/16

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/16

20181058
WKL 32/15

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/15

20181057
WKL 32/14

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/14

20181056
WKL 32/13

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/13

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/13
20181055
WKL 32/12

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/12

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/12
20181054
WKL 32/11

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/11

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/11
20181053
WKL 32/10

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/10

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/10
20181052
WKL 32/9

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/9

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/9
20181051
WKL 32/8

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/8

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/8
20181050
WKL 32/7

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/7

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/7
صفحه 1 از 3

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667