منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20181182
مدل 3L SERIES

پمپ سانتریفیوژی ابارا EBARA مدل 3L SERIES

20181147
WKL 150/6

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/6

20181145
WKL 150/5

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/5

20181143
WKL 150/4

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/4

20181141
WKL 150/3

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/3

20181139
WKL 150/2

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/2

20181136
WKL 150/1

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/1

20181135
WKL 125/6

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/6

20181133
WKL 125/5

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/5

20181132
WKL 125/4

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/4

20181130
WKL 125/3

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/3

20181128
WKL 125/2

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/2

20181125
WKL 125/1

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/1

20181123
WKL 100/8

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 100/8

20181121
WKL 100/7

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 100/7

20181119
WKL 100/6

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 100/6

20181118
WKL 100/5

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 100/5

20181117
WKL 100/4

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 100/4

20181115
WKL 100/3

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 100/3

20181114
WKL 100/2

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 100/2

صفحه 1 از 6

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667