منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20171211
LVR-LVS

پمپ طبقاتی عمودی LEO سری LVR-LVS

20171210
FH

الکتروپمپ سانتریفیوژی لوارا LOWARA سری FH

20171201
DOMO

پمپ لجن کش استیل لوارا LOWARA سری DOMO

20171200
DOC

پمپ لجن کش استیل لوارا LOWARA سری DOC

20171196
DIWA

پمپ لجن کش استیل لوارا LOWARA سری DIWA

20171150
Q3A

پنل الکتریکی لوارا LOWARA سری Q3A

20171149
OTD

پنل الکتریکی لوارا LOWARA سری OTD

20171148
QM

پنل الکتریکی لوارا LOWARA سری QM

20171147
WKL 150/6

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/6

20171145
WKL 150/5

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/5

20171143
WKL 150/4

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/4

20171141
WKL 150/3

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/3

20171139
WKL 150/2

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/2

20171136
WKL 150/1

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 150/1

20171135
WKL 125/6

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/6

20171133
WKL 125/5

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/5

20171132
WKL 125/4

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/4

20171130
WKL 125/3

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 125/3

صفحه 1 از 21

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667