منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20181045
WKL 32/2

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/2

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/2
20181044
WKL 32/1

پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/1

تخفیف ویژه
پمپ فشارقوی وکائل پمپیران PUMPIRAN مدل WKL 32/1
20181032
مدل 4SPM5

پمپ شناور ایکار ICAR مدل 4SPM5

تخفیف ویژه
پمپ شناور ایکار ICAR مدل 4SPM5
2018973
35 - 300

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 35 - 300

2018972
50 - 250

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 50 - 250

2018971
40 - 250

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 40 - 250

2018970
33 - 250

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 33 - 250

2018969
29 - 250

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 29 - 250

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 29 - 250
2018968
50 - 200

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 50 - 200

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 50 - 200
2018967
40 - 200

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 40 - 200

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 40 - 200
2018966
33 - 200

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 33 - 200

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 33 - 200
2018965
23 - 200

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 23 - 200

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 23 - 200
2018964
50 - 150

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 50 - 150

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 50 - 150
2018963
50/2 - 125

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 50/2 - 125

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 50/2 - 125
2018962
500 - 300

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 500 - 300

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 500 - 300
2018961
400 - 150

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 400 - 150

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 400 - 150
2018960
315 - 150

پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 315 - 150

تخفیف ویژه
پمپ اتا پمپیران PUMPIRAN سری 315 - 150
صفحه 8 از 14

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667