منوی محصولات


لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARAایتالیا

** با توجه به نوسانات مقطعی ارز و شرایط گمرکی در طول سال کاری، از شما همکار محترم و مهندسین عزیز تقاضا می شود به شرایط ذیل توجه فرمائید.**

  • به تاریخ بروزرسانی لیست قیمت دقت فرمائید.
  •  
  • قبل از درخواست خرید، ازموجودی کالای مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.

                                                                                     

 جهت اطلاع از اخبار لیست قیمت به روز و  عضویت درکانال رسمی تلگرام پمپ گیت بر روی آیکون  ذیل کلیک نمائید.

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی:1396/09/01

 

   لیست قیمت پمپ تمام استیل طبقاتی اباراEBARA سریMATRIX

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

شفت

پروانه

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ‌های طبقاتی افقی استیل

1

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470360004E

MATRIX/E 3-6T/0.9 IE2

16,654,000

1.3

0.9

2900

IE2

4.8

68

1

1

استیل

استیل

13.7

2.6

(-۱5)-(+11۰)

2

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470370004

MATRIX/E 3-7T/1.3

1,896,800

1.8

1.3

2900

 

4.8

79

1

1

استیل

استیل

16.1

3.5

(-۱5)-(+11۰)

3

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470370004E

MATRIX/E 3-7T/1.3 IE2

19,917,000

1.8

1.3

2900

IE2

4.8

79

1

1

استیل

استیل

16.1

3.5

(-۱5)-(+11۰)

4

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212470370000

MATRIX/E 3-7T/1.3 M

19,542,000

1.8

1.3

2900

 

4.8

79

1

1

استیل

استیل

16.3

7.8

(-۱5)-(+11۰)

5

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470380004E

MATRIX/E 3-8T/1.3 IE2

20,057,000

1.8

1.3

2900

IE2

4.8

90.5

1

1

استیل

استیل

16.8

3.5

(-۱5)-(+11۰)

6

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212470380000

MATRIX/E 3-8T/1.3 M

19,585,000

1.8

1.3

2900

 

4.8

90.5

1

1

استیل

استیل

16.3

7.8

(-۱5)-(+11۰)

7

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470390004E

MATRIX/E 3-9T/1.5 IE2

21,132,000

1.8

1.5

2900

IE2

4.8

102

1

1

استیل

استیل

17.7

3.4

(-۱5)-(+11۰)

8

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212470390000

MATRIX/E 3-9T/1.5 M

20,731,000

2

1.5

2900

IE2

4.8

102

1  1/4

1

استیل

استیل

18.3

8.7

(-۱5)-(+11۰)

9

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470560004E

MATRIX/E 5-6T/1.3 IE2

20,877,000

1.8

1.3

2900

IE2

7.8

69

1  1/4

1

استیل

استیل

15.6

3.5

(-۱5)-(+11۰)

10

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212470560000

MATRIX/E5-6T/1.3M

20,472,000

1.8

1.3

2900

IE2

7.8

69

1  1/4

1

استیل

استیل

15.2

7.8

(-۱5)-(+11۰)

11

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470570004E

MATRIX/E5-7T/1.5 IE2

21,822,000

2

1.5

2900

IE2

7.8

80.5

1  1/4

1

استیل

استیل

16.6

3.4

(-۱5)-(+11۰)

12

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470570000

MATRIX/E 5-7T/1.5 M

21,415,000

2

1.5

2900

IE2

7.8

80.5

1  1/4

1

استیل

استیل

17.2

8.7

(-۱5)-(+11۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 
 
 
 
لیست قیمت پمپ استیل اباراEBARA سریMATRIX
 

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

شفت

پروانه

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ‌های طبقاتی افقی استیل

13

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470580004E

MATRIX/E 5-8T/2.2 IE2

22,192,000

3

2.2

2900

IE2

7.8

92

1  1/4

1

استیل

استیل

18.7

4.6

(-۱5)-(+11۰)

14

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212470580000

MATRIX 5-8T/2.2 M

23,299,000

3

2.2

2900

 

7.8

92

1  1/4

1

استیل

استیل

22.3

13

(-۱5)-(+11۰)

15

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212470590004E

MATRIX 5-9T/2.2 IE2

24,793,000

3

2.2

2900

IE2

7.8

104

1  1/4

1

استیل

استیل

18.8

4.6

(-۱5)-(+11۰)

16

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212470590000

MATRIX 5-9T/2.2 M

24,324,000

3

2.2

2900

 

7.8

104

1  1/4

1

استیل

استیل

22.8

13

(-۱5)-(+11۰)

17

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212471050004E

MATRIX 10-5T/2.2 IE2

25,282,000

3

2.2

2900

IE2

15

60

1  1/2

1 1/4

استیل

استیل

17.9

4.6

(-۱5)-(+11۰)

18

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212471050000

MATRIX 10-5T/2.2 M

24,722,000

3

2.2

2900

 

15

60

1  1/2

1 1/4

استیل

استیل

21.3

13

(-۱5)-(+11۰)

19

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212471060004E

MATRIX 10-6T/2.2IE2

25,757,000

3

2.2

2900

IE2

15

72

1  1/2

1 1/4

استیل

استیل

18.3

4.6

(-۱5)-(+11۰)

20

الکتروپمپ استیل  تک فاز

212471060000

MATRIX 10-6T/2.2 M

25,261,000

3

2.2

2900

 

15

72

1  1/2

1 1/4

استیل

استیل

22.4

13

(-۱5)-(+11۰)

21

الکتروپمپ استیل  سه فاز

212471860004E

MATRIX 18-6T/4 IE2

44,438,000

5.5

4

2900

IE2

27

72.5

2

1 1/2

استیل

استیل

28.1

8.1

(-۱5)-(+11۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

لیست قیمت پمپ استیل طبقاتی اباراEBARA سریMULTIGO

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

استیل عمودی طبقاتی

1

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

211564070021

MULTIGO 40.15M

18,376,000

1.5

1.1

2900

 

4.8

75.7

1  1/4

1  1/4

16.4

7.3

+40

2

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

211578070921

MULTIGO 80.15M

18,804,000

1.5

1.1

2900

 

7.2

57

1  1/4

1  1/4

17.2

7.5

+40

3

الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز

211578080004

MULTIGO 80.20T

19,079,000

2

1.5

2900

 

7.2

68.4

1  1/4

1  1/4

17.2

3.5

+40

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریLPS

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ استیل خطی

4

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211962010000

LPS 25-08 M

20,522,000

0.11

0.08

2900

 

4.2

6.5

1

1

12.8

1.51

+100

5

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211962020000

LPS 25-15 M

20,900,000

0.2

0.15

2900

 

4.2

9.3

1

1

12.8

1.67

+100

6

الکتروپمپ استیل خطی  سه فاز

211962020004

LPS 25-15 T

20,782,000

0.2

0.15

2900

 

4.2

9.3

1

1

12.8

1.03

+100

7

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211962030000

LPS 25-25 M

21,252,000

0.33

0.25

2900

 

4.2

12.5

1

1

12.9

2.04

+100

8

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211962030004

LPS 25-25T

21,176,000

0.33

0.25

2900

 

4.2

12.5

1

1

12.9

1.11

+100

9

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211963030000

LPS  32-25 M

21,439,000

0.33

0.25

2900

 

9

10.7

1  1/4

1  1/4

14.6

2

+100

10

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211963030004

LPS 32-25 T

21,333,000

0.35

0.25

2900

 

9

10.7

1  1/4

1  1/4

14.6

1.03

+100

11

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211963040000

LPS 32-25 M

21,868,000

0.55

0.4

2900

 

9

14.5

1  1/4

1  1/4

14.6

2.74

+100

12

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211963040004

LPS 32-40 T

21,767,000

0.55

0.4

2900

 

9

14.5

1  1/4

1  1/4

14.6

1.25

+100

13

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211964030000

LPS 40-25 M

21,981,000

0.3

0.25

2900

 

12

7.8

1 1/2

1 1/2

13

1.98

+100

14

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211964030004

LPS 40-25 T

21,319,000

0.3

0.25

2900

 

12

7.8

1 1/2

1 1/2

13

1.09

+100

15

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211964050000

LPS 40-40M

22,701,000

0.55

0.4

2900

 

15

11.3

1 1/2

1 1/2

13.5

2.75

+100

16

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211964050004

LPS40-40 T

22,606,000

0.55

0.4

2900

 

15

11.3

1 1/2

1 1/2

13.5

1.25

+100

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریLPS

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ استیل خطی

17

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211964070000

LPS 40-75 M

25,263,000

1

0.75

2900

 

15

16.6

1 1/2

1 1/2

12.5

4.86

+100

18

الکتروپمپ استیل خطی  سه فاز

211964070004E

LPS 40-75 T IE2

26,262,000

1

0.75

2900

IE2

15

16.6

1 1/2

1 1/2

12.5

2.29

+100

19

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211965050000

LPS 50-40 M

25,317,000

0.55

0.4

2900

 

19.2

9.1

2

2

14

2.74

+100

20

الکتروپمپ استیل خطی  سه فاز

211965050004

LPS 50-40 T

25,246,000

0.55

0.4

2900

 

19.2

9.1

2

2

14

1.25

+100

21

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211965070000

LPS  50-75 M

26,369,000

1

0.75

2900

 

19.2

13.8

2

2

14.5

4.5

+100

22

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211965070004

LPS  50-75 T

25,464,000

1

0.75

2900

 

19.2

13.8

2

2

14.5

2.26

+100

23

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211965070004E

LPS 50-75 T IE2

26,738,000

1

0.75

2900

IE2

19.2

13.8

2

2

14.5

2.26

+100

24

الکتروپمپ استیل خطی تکفاز

211965150000

LPS 50-150M

29,200,000

2

1.5

2900

 

24

19.8

2

2

18

8.07

+100

25

الکتروپمپ استیل خطی سه فاز

211965150004E

LPS 50-150 T IE2

30,583,000

2

1.5

2900

IE2

24

19.8

2

2

18

3.31

+100

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ خودمکش استخری اباراEBARA سریSWT

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

پمپ استخری

26

الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی

2112542002010

SWT 200M

21,146,000

2

1.5

2900

 

30

19

2

2

18.5

9.8

+40

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ سانتریفوژ اباراEBARA سری MMD​

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ چدنی سانتریفوژ چدنی

27

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212050010404E

MMD4  32-125/0.25 IE2

27,651,000

1.3

0.25

1450

IE2

12

6.3

2

1  1/4

20

0.9

(-10)-(+9۰)

28

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212059010404E

MMD4  32-125/0.25  R IE2

26,727,000

1.3

0.25

1450

IE2

9

4.8

2

1  1/4

20

0.9

(-10)-(+9۰)

29

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212050020404E

MMD4  32-160/0.37 IE2

28,925,000

0.5

0.37

1450

IE2

13.5

9.6

2

1  1/4

23

1.3

(-10)-(+9۰)

30

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212050050404

MMD4  32-200/0.75

30,426,000

1

0.75

1450

 

18

13.5

2

1  1/4

30

2.25

(-10)-(+9۰)

31

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212050050404E

MMD4  32-200/0.75 IE2

31,949,000

1

0.75

1450

IE2

18

13.5

2

1  1/4

30

2.25

(-10)-(+9۰)

32

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

612050060404

MMD4  32-200/1.1 IE2

33,935,000

1.5

1.1

1450

IE2

18

15

2

1  1/4

31

2.7

(-10)-(+9۰)

33

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212050070404

MMD4  32-250/1.1

41,322,000

1.5

1.1

1450

 

15

19

2

1  1/4

47

2.8

(-10)-(+9۰)

34

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212050080404

MMD4  32-250/1.5

42,645,000

2

1.5

1450

 

16.5

22.5

2

1  1/4

49

3.8

(-10)-(+9۰)

35

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212050080404E

MMD4 32-250/1.5 IE2

44,778,000

2

1.5

1450

IE2

16.5

22.5

2

1  1/4

49

3.8

(-10)-(+9۰)

36

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212051010404E

MMD4 40-125/0.25 IE2

28,112,000

1.3

0.25

1450

IE2

18

4.8

1 1/2

1 1/2

21

0.9

(-10)-(+9۰)

37

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212051020404E

MMD4 40-125/0.37 IE2

28,359,000

0.5

0.37

1450

IE2

21

6.4

1 1/2

1 1/2

22

1.3

(-10)-(+9۰)

38

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212051030404E

MMD4 40-160/0.55 IE2

29,544,000

3.4

0.55

1450

IE2

21

9.2

1 1/2

1 1/2

25

1.6

(-10)-(+9۰)

39

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212051080404

MMD4 40-200/1.1 IE2

32,953,000

1.5

1.1

1450

 

24

14.2

1 1/2

1 1/2

36

2.8

(-10)-(+9۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سری MMD​

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ چدنی سانتریفوژ چدنی

40

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212051070404

MMD4 40-200/1.1 R

31,542,000

1.5

1.1

1450

 

21

12.5

2 1/2

1 1/2

36

2.8

(-10)-(+9۰)

41

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

612051080404

MMD4 40-200/1.1 IE2

34,604,000

1.5

1.1

1450

 

21

12.5

2 1/2

1 1/2

36

2.8

(-10)-(+9۰)

42

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212051080504

MMD4 40-250/1.5

44,303,000

2

1.5

1450

 

24

18.5

2 1/2

1 1/2

48

3.8

(-10)-(+9۰)

43

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212051100404

MMD4 40-250/2.2

47,231,000

3

2.2

1450

 

24

22

2 1/2

1 1/2

54

5.8

(-10)-(+9۰)

44

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052020404E

MMD4 50-125/0.37 IE2

28,929,000

1.3

0.25

1450

IE2

30

5.4

2 1/2

2

25

1.3

(-10)-(+9۰)

45

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052030404E

MMD4 50-125/0.55 IE2

29,594,000

3.4

0.55

1450

IE2

30

6.5

2 1/2

2

26

1.6

(-10)-(+9۰)

46

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052050404E

MMD4 50-160/075 IE2

33,533,000

1

0.75

1450

IE2

30

8.3

2 1/2

2

32

2.25

(-10)-(+9۰)

47

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052060404

MMD4 50-160/1.1 IE2

34,557,000

1.5

1.1

1450

IE2

36

9.2

2 1/2

2

33

2.7

(-10)-(+9۰)

48

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052070404

MMD4 50-200/1.1 IE2

35,782,000

1.5

1.1

1450

IE2

5.8

12.6

2 1/2

2

38

2.8

(-10)-(+9۰)

49

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052080404E

MMD4 50-200/1.5 IE2

40,702,000

2

1.5

1450

IE2

39

2 1/2

2 1/2

2

40

3.8

(-10)-(+9۰)

50

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052100404E

MMD4 50-250/2.2 IE2

51,748,000

3

2.2

1450

IE2

42

2 1/2

2 1/2

2

57

5.8

(-10)-(+9۰)

51

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212052110404E

MMD4 50-250/3 IE2

52,420,000

4

3

1450

IE2

42

2 1/2

2 1/2

2

63

7.7

(-10)-(+9۰)

52

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212053050404E

MMD4 65-125/0.75 IE2

35,162,000

1

0.75

1450

IE2

48

6

3

2 1/2

32

2.25

(-10)-(+9۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سری MMD​

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ چدنی سانتریفوژ چدنی

53

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212053080404E

MMD4/E 65-160/1.5 IE2

37,916,000

2

1.5

1450

IE2

60

10.3

3

2 1/2

40

3.8

(-10)-(+9۰)

54

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212053100404E

MMD4/E 65-200/2.2 IE2

46,403,000

3

2.2

1450

IE2

66

12.5

3

2 1/2

51

5.8

(-10)-(+9۰)

55

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212053110404E

MMD4/E 65-200/3 IE2

49,721,000

4

3

1450

IE2

72

15.5

3

2 1/2

57

7.8

(-10)-(+9۰)

56

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212053120404E

MMD4/E 65-250/4 IE2

61,102,000

5

4

1450

IE2

72

19.5

3

2 1/2

80

9.3

(-10)-(+9۰)

57

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212053130404E

MMD4/E 65-250/5.5 IE2

80,406,000

7.5

5.5

1450

IE2

84

23.5

3

2 1/2

90

12

(-10)-(+9۰)

58

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054080404E

MMD4/E 80-160/1.5 IE3

44,176,000

2

1.5

1450

IE3

90

8

4

3

45

3.8

(-10)-(+9۰)

59

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054100404E

MMD4 80-160/2.2 IE2

46,977,000

3

2.2

1450

IE2

105

10

4

3

51

5.8

(-10)-(+9۰)

60

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054110404

MMD4 80-200/3

56,618,000

4

3

1450

 

105

12.8

4

3

66

7.8

(-10)-(+9۰)

61

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054130404E

MMD4/E 80-200/4 IE2

68,269,000

5.5

4

1450

IE2

120

14.9

4

3

76

9.3

(-10)-(+9۰)

62

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054130404

MMD4 80-250/5.5

85,633,000

7.5

5.5

1450

 

120

20

4

3

96

12

(-10)-(+9۰)

63

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054130404E

MMD4 80-250/5.5 IE2

89,915,000

7.5

5.5

1450

IE2

120

20

4

3

96

12

(-10)-(+9۰)

64

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054140404

MMD4 80-250/7.5

92,007,000

10

7.5

1450

 

135

23.5

4

3

106

15.6

(-10)-(+9۰)

65

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212054140404E

MMD4  80-250/7.5 IE3

96,607,000

10

7.5

1450

IE2

135

23.5

4

3

106

15.6

(-10)-(+9۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سری MMD​-3D4​

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ چدنی سانتریفوژ چدنی

66

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212055120404

MMD4  100-200/4

74,791,000

5

4

1450

 

165

13

5

4

78

9.3

(-10)-(+9۰)

67

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212055130404

MMD4  100-200/5.5

86,138,000

7.5

5.5

1450

 

165

14.7

5

4

90

12

(-10)-(+9۰)

68

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212055140404

MMD4  100-250/7.5

98,241,000

10

7.5

1450

 

165

19.5

5

4

112

15.6

(-10)-(+9۰)

69

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212055140404E

MMD4  100-250/7.5 IE2

103,152,000

10

7.5

1450

IE2

165

19.5

5

4

112

15.6

(-10)-(+9۰)

70

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

612055150404

MMD4  100-250/11 IE2

115,721,000

15

11

1450

IE2

180

22

5

4

118

20.7

(-10)-(+9۰)

71

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212540050004

3D4 32-200/0.75

31,949,000

1

0.75

1450

 

10.5

17.5

2

1 1/4

30

2.25

(-5)-(+9۰)

72

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212541980004

3D4 40-200/1.5

35,712,000

2

1.5

1450

 

21

18

2 1/2

1 1/2

40

3.8

(-5)-(+9۰)

73

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

 

3D4 50-160/1.1

35,264,000

1.5

1.1

1450

 

39

9.5

2 1/2

2

33

2.7

(-5)-(+9۰)

74

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

212542080004

3D4 50-200/1.5R

40,702,000

2

1.5

1450

 

39

14

2 1/2

2

40

3.8

(-5)-(+9۰)

75

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

632543080004

3D4 65-160/1.5 IE3

37,916,000

2

1.5

1450

IE3

72

9.7

3

2 1/2

40

3.8

(-5)-(+9۰)

76

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

632544900004

3D4/I 65-200/2.2 IE3

46,403,000

3

2.2

1450

IE3

72

13

3

2 1/2

51

5.8

(-5)-(+9۰)

77

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

 

3D4 65-200/3 R

49,721,000

4

3

1450

 

72

1603

3

2 1/2

57

7.8

(-5)-(+9۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریFSD

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تأسیساتی

78

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25110800650200

80x65 FSD4HA 5/1.5

26,782,000

2

1.5

1450

 

42

14.7

3

2 1/2

95

3.4

+80

79

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25100800650300

80x65 FSD4HA 5/2.2

33,411,000

3

2.2

1450

 

42

19.1

3

2 1/2

114

5

+80

80

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25100800650500

80x65 FSD4HA 5/3.7

35,425,000

5

3.7

1450

 

42

24

3

2 1/2

125

8.1

+80

81

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25090800650750

80x65 FSD4HA 5/5.5

48,954,000

7.5

5.5

1450

 

90

30

3

2 1/2

234

8.1

+80

82

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25070800651000

80x65 FSD4HA 5/7.5

52,083,000

10

7.5

1450

 

90

34

3

2 1/2

239

14.6

+80

83

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25070800651500

80x65 FSD4HA 5/11

55,661,000

15

11

1450

 

90

32.8

3

2 1/2

280

20.7

+80

84

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25111000800300

100x70 FSD4HA 5/2.2

33,306,000

3

2.2

1450

 

78

13.1

4

3

115

5

+80

85

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25111000800500

100x80 FSD4HA 5/3.7

35,408,000

5

3.7

1450

 

90

17

4

3

126

8.1

+80

86

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25101000800500

100x80 FSD4HA 5/3.7

38,776,000

5

3.7

1450

 

78

18.3

4

3

134

8.1

+80

87

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25101000800700

100x80 FSD4HA 5/5.5

46,350,000

7.5

5.5

1450

 

90

25

4

3

171

11.3

+80

88

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25091000807000

100x80 FSD4HA 5/5.5

47,670,000

7.5

5.5

1450

 

100

27

4

3

172

11.3

+80

89

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25091000801000

100x80 FSD4HA 5/7.5

54,390,000

10

7.5

1450

 

100

30

4

3

175

14.6

+80

90

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25091251001000

125x100 FSD4HA 5/7.5

62,903,000

10

7.5

1450

 

165

26

5

4

258

14.6

+80

91

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25091251001500

125x100 FSD4HA 5/11

68,859,000

15

11

1450

 

180

28.5

5

4

303

20.7

+80

92

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25091251002000

125x100 FSD4HA 5/15

75,863,000

20

15

1450

 

195

35.4

5

4

345

29

+80

93

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی

25111501250150

150x125 FSD4HA /11

78,540,000

15

11

1450

 

330

16.7

5

4

330

20.7

+80

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریEGO

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سیرکولاتور

94

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000001

EGO 25-40-130

3,360,000

0.033

0.025

LOW

EE<0.16

2.1
2.6
2.9

2
3
4

1

1

1.9

0.2

(-5)-(+95)

95

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000005

EGO 25-40-180

3,360,000

0.033

0.025

LOW

EE<0.16

2.1
2.6
2.9

2
3
4

1

1

2.4

0.2

(-5)-(+95)

96

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000006

EGO 32-40-180

3,360,000

0.033

0.025

LOW

EE<0.16

2.1
2.6
2.9

2
3
4

1 1/4

1 1/4

2.5

0.2

(-5)-(+95)

97

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000003

EGO 25-60-130

4,200,000

0.067

0.05

LOW

EE<0.16

1.5
2.4
3.3

3
4.2
6

1

1

2.1

0.4

(-5)-(+95)

98

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000007

EGO 25-60-180

4,200,000

0.067

0.05

LOW

EE<0.16

1.5
2.4
3.3

3
4.2
6

1

1

2.4

0.4

(-5)-(+95)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریEGO

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سیرکولاتور

99

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000008

EGO 32-60-180

4,200,000

0.067

0.05

LOW

EE<0.16

1.5
2.4
3.3

3
4.2
6

1 1/4

1 1/4

2.5

0.4

(-5)-(+95)

100

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000008

EGO 30-80-180

7,350,000

0.067

0.05

LOW

EE<0.16

3.8
4.8
5

4
6
8

1

1

2.4

0.6

(-5)-(+95)

101

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

211576000010

EGO 32-80-180

7,350,000

0.100

0.075

LOW

EE<0.16

3.8
4.8
5

4
6
8

1 1/4

1 1/4

2.5

0.6

(-5)-(+95)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریMR

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سیرکولاتور

102

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006502

MR 43/1/130

2,948,000

0.135

0.099

1150
1550
1950

 

1.8
2.4
3.6

2.7
3.7
4.3

1

1

 

0.18
0.24
0.30

+110

103

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006500

MR 43/1.5/130

2,948,000

0.135

0.099

1150
1550
1950

 

1.8
2.4
3.6

2.7
3.7
4.3

1

1

 

0.18
0.24
0.30

+110

104

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006501

MR 43/1.5/180

2,948,000

0.135

0.099

1150
1550
1950

 

1.8
2.4
3.6

2.7
3.7
4.3

1 1/2

1 1/2

 

0.18
0.24
0.30

+110

105

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006505

MR 43/2/180

2,948,000

0.135

0.099

1150
1550
1950

 

1.8
2.4
3.6

2.7
3.7
4.3

2

2

 

0.18
0.24
0.30

+110

106

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006507

MR 53/1/130

3,293,000

0.141

0.104

950
1400
1850

 

1.8
2.4
3.6

3.2
4.7
5.4

1

1

 

0.26
0.35
0.45

+110

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریMR

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سیرکولاتور

107

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006509

MR 53/1.5/180

3,293,000

0.141

0.104

950
1400
1850

 

1.8
2.4
3.6

3.2
4.7
5.4

1 1/2

1 1/2

 

0.26
0.35
0.45

+110

108

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006510

MR 53/2/180

3,293,000

0.141

0.104

950
1400
1850

 

1.8
2.4
3.6

3.2
4.7
5.4

2

2

 

0.26
0.35
0.45

+110

109

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006512

MR 63/1/130

3,585,000

0.145

0.107

1050
1400
1800

 

1.8
3
3.6

3.6
5.3
5.9

1

1

 

0.27
0.37
0.48

+110

110

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006514

MR63/1.5/180

3,585,000

0.145

0.107

1050
1400
1800

 

1.8
3
3.6

3.6
5.3
5.9

1 1/2

1 1/2

 

0.27
0.37
0.48

+110

111

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور

211558006515

MR 63/2/180

3,585,000

0.145

0.107

1050
1400
1800

 

1.8
3
3.6

3.6
5.3
5.9

2

2

 

0.27
0.37
0.48

+110

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریLPC

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

32

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی

125

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212062070404

LPC4 50-200/1.1

44,648,000

1.5

1.1

1450

 

24

14.5

50

50

36

2.8

(-10)-(+11۰)

126

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212062070404E

LPC4/E 50-200/1.1 IE2

46,879,000

1.5

1.1

1450

IE2

24

14.5

50

50

36

2.8

(-10)-(+11۰)

127

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212069070404

LPC4 50-200/1.1 R

39,547,000

1.5

1.1

1450

 

21

12.9

50

50

36

2.8

(-10)-(+11۰)

128

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063020404

LPC4 65-125/0.37

29,812,000

0.5

0.37

1450

 

27

5.4

65

65

25

1.3

(-10)-(+11۰)

129

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063040404

LPC4 65-125/0.55

35,011,000

0.75

0.55

1450

 

30

6.5

65

65

26

1.6

(-10)-(+11۰)

130

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063050404

LPC4 65-160/0.75

34,502,000

1

0.75

1450

 

36

8.3

65

65

32

2.25

(-10)-(+11۰)

131

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063050404E

LPC4 65-160/0.75 IE2

36,229,000

1

0.75

1450

IE2

36

8.3

65

65

32

2.25

(-10)-(+11۰)

132

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063060404

LPC4 65-160/1.1

38,399,000

1.5

1.1

1450

 

36

9.1

65

65

33

2.7

(-10)-(+11۰)

133

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063060404E

LPC4 65-160/1.1 IE2

40,199,000

1.5

1.1

1450

IE2

36

9.1

65

65

33

2.7

(-10)-(+11۰)

134

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063070404E

LPC4 65-200/1.1 IE2

44,265,000

1.5

1.1

1450

IE2

36

12.6

65

65

38

2.8

(-10)-(+11۰)

135

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212063080404E

LPC4 65-200/1.5 IE2

47,401,000

2

1.5

1450

IE2

42

14.3

65

65

40

3.8

(-10)-(+11۰)

136

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212064070404

LPC4 80-160/1.1

39,275,000

1.5

1.1

1450

 

60

8.6

80

80

38

2.8

(-10)-(+11۰)

137

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212064080404

LPC4 80-160/1.5

43,877,000

2

1.5

1450

 

60

10.3

80

80

40

3.8

(-10)-(+11۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل اباراEBARA سریLPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

32

(اینچ)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی

138

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212064100404

LPC4 80-200/2.2

53,475,000

3

2.2

1450

 

66

12.6

80

80

51

5.8

(-10)-(+11۰)

139

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212064110404

LPC4 80-200/3

64,488,000

4

3

1450

 

72

15.4

80

80

57

7.8

(-10)-(+11۰)

140

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212065080404

LPC4 100-160/1.5

46,838,000

2

1.5

1450

 

90

8

100

100

45

3.8

(-10)-(+11۰)

141

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212065100404

LPC4 100-160/2.2

49,461,000

3

2.2

1450

 

105

10

100

100

50

5.8

(-10)-(+11۰)

142

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212065110404

LPC4 100-200/3

60,720,000

4

3

1450

 

105

12.7

100

100

66

7.8

(-10)-(+11۰)

143

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212065120404

LPC4 100-200/4

75,910,000

5.5

4

1450

 

120

14.9

100

100

73

9.3

(-10)-(+11۰)

144

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212065130404

LPC4 100-250/5.5

96,336,000

7.5

5.5

1450

 

120

20

100

100

96

12

(-10)-(+11۰)

145

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی

212065140404

LPC4 100-250/7.5

102,395,000

10

7.5

1450

 

135

23.5

100

100

106

15.6

(-10)-(+11۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

http://pumpgate.ir/upload_files/news/1513514559

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667