منوی محصولات


لیست قیمت پمپ استیل اباراEBARAایتالیا

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سری CD

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سانتریفوژ تمام استیل

1

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

21970050004

CD 70-05T

13,211,000

0.5

0.37

2900

 

۵.۴

۲۰.۷

۱.۱/۴

1

 

 

9.4

1.4

(-۱۰)-(+۶۰)

2

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

211970100004E

CD/E 70-12 T IE2

16,416,000

1.2

0.9

2900

IE2

۴.۸

۳۶

۱.۱/۴

1

 

 

14.1

2.9

(-۱۰)-(+۶۰)

3

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

211970100504E

CD/E 90-10 T IE2

15,572,000

1

0.75

2900

IE2

۶.۶

۳۰.۳

۱.۱/۴

1

 

 

12.4

2.3

(-۱۰)-(+۶۰)

4

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

221980100004E

CD/E 120-12T IE2

16,312,000

1.2

0.9

2900

IE2

۹.۶

۲۹.۵

۱.۱/۴

1

 

 

13.3

2.8

(-۱۰)-(+۶۰)

5

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

211990200004E

CD/E 200-20T IE2

21,579,000

2

1.5

2900

IE2

۱۵

۳۱

۱.۱/۲

1

 

 

16.7

4

(-۱۰)-(+۶۰)

6

الکتروپمپ تمام استیل سه فاز

211990200004E

CD/E 200-25T IE2

23,490,000

2.5

1.8

2900

IE2

۱۵

۳۸

۱.۱/۲

1

 

 

17.4

5

(-۱۰)-(+۶۰)

7

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

211970050000

CDM 70.05

13,465,000

0.5

0.37

2900

 

۵.۴

۲۰.۷

۱.۱/۴

1

 

 

9.4

3.1

(-۱۰)-(+۶۰)

8

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

۲۱۱۹۷۰۰۹۰۰۰۰

CDM 70.07

14,525,000

0.75

0.55

2900

 

4.8

28

۱.۱/۴

1

 

 

10.8

4.6

(-۱۰)-(+۶۰)

9

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

۲۱۱۹۷۰۱۰۰۵۰۰

CDM 90.10

15,641,000

1

0.75

2900

 

6.6

30.3

۱.۱/۴

1

 

 

12.4

5.6

(-۱۰)-(+۶۰)

10

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

۲۱۱۹۸۰۰۹۰۰۰۰

CDM 120.07

14,923,000

0.75

0.55

2900

 

10.8

20.5

۱.۱/۴

1

 

 

10.7

4.6

(-۱۰)-(+۹۰)

11

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

۲۱۱۹۸۰۱۰۰۰۰۰

CDM 120.12

15,815,000

1.2

0.9

2900

 

9.6

29.5

۱.۱/۴

1

 

 

13.3

6.9

(-۱۰)-(+۹۰)

12

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

۲۱۱۹۸۰۲۰۰۰۰۰

CDM 120.20

20,179,000

2

1.5

2900

 

9.6

37.5

۱.۱/۴

1

 

 

17.3

9.7

(-۱۰)-(+۹۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 
 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سری CD

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ سانتریفوژ تمام استیل

۱۳

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

۲۱۱۹۹۰۱۰۰۰۰۰

CDM 200.12

18,547,000

1.2

0.9

2900

 

15

20.6

۱.۱/۲

1

 

 

12.8

6.3

(-۱۰)-(+9۰)

۱۴

الکتروپمپ تمام استیل تکفاز

۲۱۱۹۹۰۲۰۰۰۰۰

CDM 200.20

21,093,000

2

1.5

2900

 

15

31

۱.۱/۲

1

 

 

16.7

9.8

(-۱۰)-(+9۰)

۱۵

الکتروپمپ تمام استیل در پروانه سه فاز

۲۱۱۹۷۹۱۲۰۰۰۴

2CD 70-12T

21,671,000

1.2

0.9

2900

 

4.8

44.5

۱.۱/۴

1

 

 

14.7

2.9

(-۱۰)-(+۶۰)

۱۶

الکتروپمپ تمام استیل در پروانه سه فاز

۲۱۱۹۷۹۱۵۰۰۰۴

2CD 70-15T

25,110,000

1.5

1.1

2900

 

4.8

52.5

۱.۱/۴

1

 

 

17.8

3.3

(-۱۰)-(+۶۰)

۱۷

الکتروپمپ تمام استیل در پروانه سه فاز

۲۱۱۹۸۹۱۵۰۰۰۴

2CD 120-15T

23,467,000

1.5

1.1

2900

 

9

42

۱.۱/۲

1

 

 

17.8

3.3

(-۱۰)-(+۶۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریCDX

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ نیمه استیل

18

الکتروپمپ  استیل سه فاز

۲۱۱۶۱۵۰۵۰۰۰۴

CDX 70.05T

9,313,000

0.5

0.37

2900

 

5.4

20.7

۱.۱/۴

1

 

 

9.1

1.4

(-۱۰)-(+۶۰)

19

الکتروپمپ  استیل سه فاز

۲۱۱۶۱۵۰۹۰۰۰۴

CDX 70.07T

9,775,000

0.75

0.55

2900

 

4.8

28

۱.۱/۴

1

 

 

10.4

2

(-۱۰)-(+۶۰)

20

الکتروپمپ  استیل سه فاز

۲۱۱۶۱۵۱۰۰۵۰۴E

CDX/E 90.10 T IE2

10,624,000

1

0.75

2900

IE2

6.6

30.3

۱.۱/۴

1

 

 

11.9

2.3

(-۱۰)-(+۶۰)

21

الکتروپمپ  استیل سه فاز

21162590004

CDX 120/07 T

9,847,000

0.75

0.55

2900

 

10.8

20.5

۱.۱/۴

1

 

 

10.4

1.9

(-۱۰)-(+9۰)

22

الکتروپمپ  استیل سه فاز

211625090004E

CDX/E 120.07 T IE2

10,346,000

0.75

0.55

2900

IE2

10.8

20.5

۱.۱/۲

1

 

 

10.4

1.9

(-۱۰)-(+9۰)

23

الکتروپمپ  استیل سه فاز

211625100004E

CDX/E 120.12 T IE2

12,829,000

1.2

0.9

2900

IE2

9.6

29.5

۱.۱/۲

1

 

 

12.5

6.9

(-۱۰)-(+9۰)

24

الکتروپمپ  استیل سه فاز

211625200004E

CDX/E 120.20T IE2

14,248,000

2

1.5

2900

IE2

9.6

37.5

۱.۱/۴

1

 

 

12.5

4

(-۱۰)-(+9۰)

25

الکتروپمپ  استیل سه فاز

211635100004E

CDX/E 120.12 T IE2

13,979,000

1.2

0.9

2900

IE2

15

20.6

۱.۱/2

1

 

 

11.4

2.7

(-۱۰)-(+9۰)

26

الکتروپمپ  استیل سه فاز

211635200004E

CDX/E 120.20 T IE2

16,387,000

2

1.5

2900

IE2

15

31

۱.۱/2

1

 

 

14.2

10.7

(-۱۰)-(+9۰)

27

الکتروپمپ  استیل سه فاز

۲۱۱۶۳۵۲۵۰۰۰4

CDX 200-25T

18,623,000

2.5

1.8

2900

 

15

38

۱.۱/2

1

 

 

17

4.8

(-۱۰)-(+9۰)

28

الکتروپمپ  استیل سه فاز

211635250004E

CDX/E 200-25 T IE2

19,547,000

2.5

1.8

2900

IE2

15

38

۱.۱/2

1

 

 

17

4.8

(-۱۰)-(+9۰)

29

الکتروپمپ  استیل تک فاز

211615050000

CDXM 70-05

9,410,000

0.5

0.37

2900

 

5.4

20.7

۱.۱/۴

1

 

 

9.1

3.1

(-۱۰)-(+6۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریCDXM

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ نیمه استیل

30

الکتروپمپ استیل تکفاز

211615090000

CDXM 70-07

9,993,000

0.75

0.55

2900

 

4.8

28

۱.۱/۴

1

 

 

10.4

4.6

(-۱۰)-(+۶۰)

31

الکتروپمپ استیل تکفاز

211615100500

CDXM 90-10

10,237,000

1

0.75

2900

 

6.6

30.3

۱.۱/۴

1

 

 

11.9

5.6

(-۱۰)-(+۶۰)

32

الکتروپمپ استیل تکفاز

211625090000

CDXM 120.07

10,237,000

0.75

0.55

2900

 

10.8

20.5

۱.۱/۴

1

 

 

10.7

4.6

(-۱۰)-(+9۰)

33

الکتروپمپ استیل تکفاز

211625100000

CDXM 120.12

11,994,000

1.2

0.9

2900

 

9.6

29.5

۱.۱/۴

1

 

 

12.5

6.9

(-۱۰)-(+9۰)

34

الکتروپمپ استیل تکفاز

۲۱۱۶۲۵۲۰۰۰۰۰

CDXM 120.20

13,638,000

2

1.5

2900

 

9.6

37.5

۱.۱/۴

1

 

 

16.2

9.3

(-۱۰)-(+9۰)

35

الکتروپمپ استیل تکفاز

۲۱۱۶۳۵۱۰۰۰۰۰

CDXM 200.12

13,653,000

1.2

0.9

2900

 

15

20.6

۱.۱/۲

1

 

 

11.4

6.3

(-۱۰)-(+9۰)

36

الکتروپمپ استیل تکفاز

۲۱۱۶۳۵۲۰۰۰۰۰

CDXM 200.20

16,399,000

2

1.5

2900

 

15

31

۱.۱/۲

1

 

 

14.2

10.7

(-۱۰)-(+9۰)

37

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

۲۱۱۶۱۱۲۰۰۰۰۰

2CDXM 70.20

21,321,000

2

1.5

2900

 

4.8

60

۱.۱/۴

1

 

 

17.4

9.9

(-۱۰)-(+9۰)

38

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

۲۱۱۶۲۱۲۰۰۰۰۰

2CDXM 120.20

21,783,000

2

1.5

2900

 

9

51.6

۱.۱/۴

1

 

 

15.5

10.2

(-۱۰)-(+6۰)

39

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

۲۱۱۶۱۱۱۲۰۰۰۴E

2CDX/3 70.12 T IE2

18,855,000

1.2

0.9

2900

IE2

4.8

44.5

۱.۱/۴

1

 

 

13.8

2.9

(-۱۰)-(+6۰)

40

الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز

211611150004E

2CDX/E 70.15 IE2

20,362,000

1.2

1.1

2900

IE2

4.8

52.5

۱.۱/۴

1

 

 

15.5

3.2

(-۱۰)-(+6۰)

41

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

۲۱۱۶۱۱۲۰۰۰۰۴E

2CDX/E 70.20 T IE2

22,186,000

2

1.5

2900

IE2

4.8

60

۱.۱/۴

1

 

 

16.4

4

(-۱۰)-(+6۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سری 2CDX

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ نیمه استیل

42

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

211621150004E

2CDX/E 120.15 T IE2

20,532,000

1.5

1.1

2900

IE2

9

42

۱.۱/۴

1

 

 

18.2

3.2

(-۱۰)-(+۶۰)

43

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

211621200004E

2CDX/E 120.20 T IE2

22,549,000

2

1.5

2900

IE2

9

51.5

۱.۱/۴

1

 

 

15.3

4

(-۱۰)-(+۶۰)

44

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

211989300004E

2CDX/E 120.30 T IE2

27,618,000

3

2.2

2900

IE2

9

59

۱.۱/۴

1

 

 

16.9

5

(-۱۰)-(+9۰)

45

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

211989400004E

2CDX/E 120.40 T IE2

29,381,000

4

3

2900

IE2

9

68.5

۱.۱/۴

1

 

 

23.2

6.2

(-۱۰)-(+9۰)

46

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

211999300004E

2CDX/E 200.30 T IE2

27,982,000

3

2.2

2900

IE2

12.6

52

۱.۱/۲

1

 

 

25

6

(-۱۰)-(+9۰)

47

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

211999400004E

2CDX/E 200.40 T IE2

28,785,000

4

3

2900

IE2

12.6

62.5

۱.۱/۲

1

 

 

25

6.6

(-۱۰)-(+9۰)

48

الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز

211999500004E

2CDX/E 200.50 T IE2

32,955,000

5

3.7

2900

IE2

12.6

71.5

۱.۱/۲

1

 

 

25

8.7

(-۱۰)-(+9۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سری Compact

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ استیل طبقاتی افقی

۴۹

الکتروپمپ طبقاتی افقی سه فاز

۲۱۱۴۸۰۰۶۰۰۰۴

Compact A 15

13,992,000

1.5

1.1

2900

 

4.8

79

۱

1

 

 

16.7

3.3

+40

43

الکتروپمپ طبقاتی افقی سه فاز

۲۱۱۴۸۰۰۶۰۰۰

Compact AM 15

14,716,000

1.5

1.1

2900

 

4.8

79

۱

1

 

 

16.7

7.3

+40

44

الکتروپمپ طبقاتی افقی سه فاز

۲۱۱۴۸۰۰۸۰۰۰۰

Compact BM15

13,825,000

1.5

1.1

2900

 

7.2

58

۱.۱/۴

1

 

 

15.9

7.3

+40

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریDWO

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ استیل پروانه باز

۵۲

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز

211579070000

DWW 150M

17,873,000

1.5

1.1

2900

 

33

9.5

2

2

19

 

12.6

6.8

+90

۵۳

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز

211579070004E

DWO/E 150T IE2

17,846,000

1.5

1.1

2900

IE2

33

9.5

2

2

19

 

12.6

2.5

+90

۵۴

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز

211579080000

DWO 200M

18,952,000

2

1.5

2900

 

42

12.7

2

2

19

 

14.4

9

+90

۵۵

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز

211579080004E

DWO/E 200T IE3

19,511,000

2

1.5

2901

IE3

42

12.7

2

2

19

 

14.4

3.5

+90

۵۶

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز

211579100004E

DWO/3 300T IE3

21,852,000

3

2.2

2902

IE3

57

15

2.1/2

2

19

 

16.9

4.8

+90

۵۷

الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز

211579110004E

DWO/E 400T IE3

24,754,000

4

3

2903

IE3

66

17.5

2.1/2

2

19

 

20

6.4

+90

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVM

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۵۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212161071004E

EVM/E 3-9  F5/1.1 IE2

34,280,000

1.5

1.1

2900

IE2

۴.۵

۸۴

1

1

 

 

۲۴

۲.۵

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۵۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212161071104E

EVM/E 3-11  F5/1.1 IE2

37,560,000

1.5

1.1

2900

IE2

۴.۵

۱۰۲

1

1

 

 

۲۶

۲.۵

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212161081004E

EVM/E 3-13  F5/1.5 IE2

42,500,000

2

1.5

2900

IE2

۴.۵

۱۲۱

1

1

 

 

۳۰

۳.۴

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212161081104E

EVM/E 3-15  F5/1.5 IE2

43,130,000

2

1.5

2900

IE2

۴.۵

۱۴۰

1

1

 

 

۳۲

۳.۴

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212161100104

EVM/E 3-22 F 5/2.2

53,740,000

3

2.2

2900

 

۴.۵

۲۰۵

1

1

 

 

۴۳

۴.۹

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211071104E

EVM/E 5-6  F5/1.1 IE2

30,860,000

1.5

1.1

2900

IE2

۷.۸

۶۰.۵

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

۲۴

۲.۵

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211081004E

EVM/E 5-7  F5/1.5 IE2

33,580,000

2

1.5

2900

IE2

۷.۸

۷۰.۵

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

۲۸

۳.۴

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211081104E

EVM/E5-8  F5/1.5 IE2

36,070,000

2

1.5

2900

IE2

۷.۸

۸۰.۵

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

۲۸

۳.۴

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211100304E

EVM/E5-10  F5/2.2 IE2

44,890,000

3

2.2

2900

IE2

7.8

102

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

34

4.9

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211101104E

EVM5-11  F5/2.2 IE2

47,555,000

3

2.2

2900

IE2

7.8

113

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

35

4.9

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211101204E

EVM/E5-12  F5/2.2 IE2

50,070,000

3

2.2

2900

IE2

7.8

123

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

36

4.9

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۶۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211111204

EVM 5-14  F5/3.0

49,960,000

4

3

2900

 

7.8

143

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

41

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVM

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۷۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211111204E

EVM/E 5-14  F5/3 IE2

52,460,000

4

3

2900

IE2

7.8

143

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

41

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211111104E

EVM/E 5-18  F5/4 IE2

55,250,000

4

3

2900

IE2

7.8

164

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

43

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211120004E

EVM/E 5-18  F5/4 IE2

61,698,000

5.5

4

2900

IE2

7.8

184

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

56

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211120104

EVM/E 5-19  F5/4 IE2

61,370,000

5.5

4

2900

 

7.8

194

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

57

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211120104E

EVM/E 5-19 F5/4 IE2

64,439,000

5.5

4

2900

IE2

7.8

194

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

57

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211120104E

EVM/E 5-22  F5/4 IE2

66,171,000

5.5

4

2900

IE2

7.8

225

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

59

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211130004

EVM/E 5-24  F5/5.5 IE2

66,690,000

7.5

5.5

2900

 

7.8

246

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

67

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212211130004E

EVM/E 5-24  F5/5.5 IE2

70,025,000

7.5

5.5

2900

IE2

7.8

246

۱ ۱.۴

۱ ۱.۴

 

 

67

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261100204E

EVM 10 6F 5/2.2 IE2

46,746,000

3

2.2

2900

IE2

15

66

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

40

4.9

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۷۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261111104E

EVM/E 10 8F 5.3 IE2

55,470,000

4

3

2900

IE2

15

88

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

50

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261121104

EVM/E 10-10  F5.4  IE2

61,250,000

5.5

4

2900

 

15

110

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

59

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261121104E

EVM/E 10-10 F5/4 IE2

64,310,000

5.5

4

2900

IE2

15

110

1 1.2

۱ ۱.2

 

 

59

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVM

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۸۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261120204E

EVM/E10-11  F5/4 IE2

66,240,000

5.5

4

2900

IE2

15

121

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

61

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261131104E

EVM/E 10-12  F5/5.5 IE2

77,300,000

7.5

5.5

2900

IE2

15

134

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

71

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261131204E

EVM/E 10-14 F 5/5.5 IE2

87,024,000

7.5

5.5

2900

IE2

15

157

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

74

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261130204

EVM/E10-15  F5/5.5

86,700,000

7.5

5.5

2900

 

15

168

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

78

108

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261140004E

EVM 10-16 F 5/7.5 IE2

98,385,000

10

7.5

2900

IE2

15

179

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

86

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261140104E

EVM/E 10-18 F 5/7.5 IE2

107,880,000

10

7.5

2900

IE2

15

202

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

88

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261140204

EVM 10-20 F 5.7.5

109,760,000

10

7.5

2900

 

15

224

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

88

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۸۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212261160004

EVM 10-22 F 5.11

136,930,000

15

11

2900

IE2

15

246

۱ ۱.2

۱ ۱.2

 

 

113

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311120004E

EVM/E 18 4F 5/4 IE2

62,960,000

5.5

4

2900

IE2

24

64

2

2

 

 

59

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311130004E

EVM/E 18 5F 5/5.5 IE2

79,130,000

7.5

5.5

2900

IE2

24

80

2

2

 

 

70

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311130104E

EVM 18 6F 5/5.5 IEW

80,966,000

5.5

5.5

2900

IE2

24

96

2

2

 

 

73

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311140004E

EVM 18 7F 5/7.5 IE2

95,204,000

7.5

7.5

2900

 

24

112

2

2

 

 

82

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVM

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۹۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

۲۱۲۳۱۱۱۴۰۱۰۴E

EVM/E18-8  F5/7.5  IE2

98,590,000

۱۰

۷.۵

2900

IE2

۲۴

۱۲۸

۲

۲

 

 

۸۲

۱۴.۱

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311160004E

EVM 18-10  F5/11 IE2

120,372,000

۱۵

۱۱

2900

IE2

۲۴

۱۶۲

۲

۲

 

 

۱۱۱

۲۱.۵

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311160104

EVM 180-12  F 5/11

121,020,000

۱۵

۱۱

2900

 

۲۴

۱۹۴

۲

۲

 

 

۱۱۴

۲۱.۵

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311160104E

EVM 18-12 F 5.11 IE2

127,071,000

15

11

2900

IE2

24

194

۲

۲

 

 

114

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311170004

EVM 18-14 F 5.15

133,170,000

20

15

2900

 

24

227

۲

۲

 

 

151

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۹۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311170004E

EVM 18-14 F 5.15 IE2

139,829,000

20

15

2900

IE2

24

227

۲

۲

 

 

151

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311170104

EVM 18-15 F 5.15

134,500,000

20

15

2900

 

24

243

۲

۲

 

 

151

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311170104E

EVM 18-15 F5.15 IE2

141,225,000

20

15

2900

IE2

24

243

۲

۲

 

 

154

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212311170204

EVM 18-16 F5.15

141,930,000

20

15

2900

 

24

259

۲

۲

 

 

154

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212361160304

EVM 32-5-3  F5.11

130,614,000

15

11

2900

 

42

106

2 1.2

2 1.2

 

 

158

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212361201304E

EVM/E 32-14-3 F5/30 IE2

312,120,000

40

30

2900

IE2

42

307

2 1.2

2 1.2

 

 

305

56

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212461180004

EVM 64-3-0 F5/18

198,990,000

25

18

2900

 

84

88

2

2

 

 

200

34.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVM

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۱۰۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212461200304

EVM 65-5-3 F5.30

308,900,000

40

30

2900

 

84

130

4

4

 

 

300

56

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

632212081004

EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

45,000,000

2

1.5

2900

IE2

7.8

70.5

1 1.4

1 1.4

 

 

28

3.4

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212212111104

EVML 5-16 F 5.3

58,928,000

4

3

2900

 

7.8

164

1 1.4

1 1.4

 

 

43

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۰۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212312170204

EVNK 18-16 F5.15

154,705,000

20

15

2900

 

24

259

۲

۲

 

 

154

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212160081004

EVMG 3-13 F5/1.5

33,230,000

2

1.5

2900

 

4.5

121

1

1

 

 

30

3.4

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212160081104

EVM 3-15 F5/1.5

35,560,000

2

1.5

2900

 

4.5

140

1

1

 

 

32

3.4

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212160100004E

EVM 3-18 F5/2.2 IE2

42,252,000

3

2.2

2900

 

4.5

167

1

1

 

 

41

4.9

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212160100104

EVM 3-22 F5/2.2

48,860,000

3

2.2

2900

 

4.5

205

1

1

 

 

41

4.9

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

612160180004

EVMG 3-26 F5.3 IE2

62,000,000

4

3

2900

IE2

4.5

242

1

1

 

 

41

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

 

EVMG 5 7 F5/1.5 IE2

30,600,000

2

1.5

2900

IE2

7.8

71

1 1.4

1 1.4

 

 

34

3.4

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212210100304E

EVMG 5 10F5/2.2 IE2

38,861,000

3

2.2

2900

IE2

7.8

102

1 1.4

1 1.4

 

 

34

4.9

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212210111204E

EVMG/3 5-14 F5/3 IE2

47,220,000

4

3

2900

IE2

7.8

143

1 1.4

1 1.4

 

 

41

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVM

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۱۱۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212210111104E

EVM/E 5-16  F5.3 IE2

48,170,000

4

3

2900

IE2

7.8

164

1 1.4

1 1.4

 

 

43

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۱۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212210120104

EVMG 5-19 F5.4

53,130,000

5

4

2900

 

7.8

194

1 1.4

1 1.4

 

 

57

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212210120204

EVMG 5-22  F5/4

56,200,000

5

4

2900

 

7.8

225

1 1.4

1 1.4

 

 

58.6

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260111104

EVMG 10 8F 5.3

47,290,000

4

3

2900

 

15

88

1 1.2

1 1.2

 

 

50

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260111104E

EVMG/E 10 8F 5.3 IE2

49,650,000

4

3

2900

IE2

15

88

1 1.2

1 1.2

 

 

50

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260121104

EVMG 10-10F 5.4

55,230,000

5.5

4

2900

 

15

110

1 1.2

1 1.2

 

 

59

6.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260121104E

EVMG/E 10-10F 5.4 IE2

57,990,000

5.5

4

2900

IE2

15

110

1 1.2

1 1.2

 

 

59

8.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

 

EVMG 10-12 F5/5.5 IE2

69,900,000

7.5

5.5

2900

IE2

15

134

1 1.2

1 1.2

 

 

74

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260131204E

EVMG 10-14  F5/5.5 IE2

75,348,000

7.5

5.5

2900

IE2

15

157

1 1.2

1 1.2

 

 

74

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260130204

EVMG 10-15  F5/5.5

75,060,000

7.5

5.5

2900

 

15

168

1 1.2

1 1.2

 

 

78

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260140004

EVMG 10-16 F5/7.5

83,560,000

10

7.5

2900

 

15

179

1 1.2

1 1.2

 

 

86

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۲۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212260140104E

EVMG 10-18 F5/7.5 IE2

93,408,000

10

7.5

2900

IE2

15

202

1 1.2

1 1.2

 

 

88

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVMG

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۱۳۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

612310130004

EVMG 18 5F 5/5.5 IE2

69,000,000

7.5

5.

2900

IE2

24

80

2

2

 

 

73

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212310130104E

EVMG 18 6F 5/5.5 IE2

70,098,000

7.5

5.5

2900

IE2

24

96

2

2

 

 

73

10.8

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212310140004E

EVMG 18 7F 5/7.5 IE2

82,425,000

10

7.5

2900

IE2

24

112

2

2

 

 

82

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212310140104E

EVMG 18 8F 5/7.5 IE2

85,350,000

10

7.5

2900

IE2

24

128

2

2

 

 

82

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212310160004

EVMG 18-10 F5.11

99,270,000

15

11

2900

 

24

162

2

2

 

 

111

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212310160104E

EVMG 18-12 F5.11 IE2

112,749,000

15

11

2900

IE2

24

194

2

2

 

 

114

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212310170204

EVMG 18-16  F5.15

129,820,000

20

15

2900

 

24

259

2

2

 

 

154

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360140004E

EVMG 32-4-0F 5/7.5 IE2

87,077,000

10

7.5

2900

IE2

42

95.5

2 1.2

2 1.2

 

 

115

14.1

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

632360140004E

EVMG 32-4-1 F/7.5 IE3

86,100,000

10

7.5

2900

IE3

42

92

2 1.2

2 1.2

 

 

117.4

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۳۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360160004

EVMG 32 5-0F 5.11

116,620,000

15

11

2900

 

42

113

2 1.2

2 1.2

 

 

153

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360160004E

EVMG 32 5-0F 5.11 IE2

122,451,000

15

11

2900

IE2

42

113

2 1.2

2 1.2

 

 

153

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212361160304

EVMG 32-5-3 F5.11 IE3

121,500,000

14.7

11

2900

IE3

42

106

2 1.2

2 1.2

 

 

158.5

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVMG

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۱۴۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360161004

EVMG 32 6-0F 5.11

120,880,000

15

11

2900

 

42

136

2 1.2

2 1.2

 

 

156

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360161004E

EVMG 32 6-0F 5.11 IE2

126,924,000

15

11

2900

IE2

42

136

2 1.2

2 1.2

 

 

156

21.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

632360161004

EVMG 32-6-2 F5.11 IE3

125,900,000

14.7

11

2900

IE3

42

133

2 1.2

2 1.2

 

 

161.5

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360170004

EVMG 32 7-0F 5.15

131,300,000

20

15

2900

 

42

149

2 1.2

2 1.2

 

 

195

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360170004E

EVMG 32 7-0F 5/15 IE2

137,865,000

20

15

2900

IE2

42

149

2 1.2

2 1.2

 

 

195

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360171004

EVMG 32-8-0 F5.15

135,410,000

20

15

2900

 

42

181

2 1.2

2 1.2

 

 

198

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

632360172004

EVMG 32-8-3 F5.15 IE3

140,300,000

20

15

2900

IE2

42

177

2 1.2

2 1.2

 

 

198

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۴۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

632360171304

EVMG 32-8-2 F5.15 IE3

141,300,000

20

15

2900

 

 

 

2 1.2

2 1.2

 

 

 

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360181104

EVMG 32-10-1F5/18.5

162,020,000

25

18.5

2900

 

 

 

2 1.2

2 1.2

 

 

 

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۱

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360181104E

EVMG/E 32-10-1F5/18.5 IE2

171,000,000

25

18.5

2900

 

 

 

2 1.2

2 1.2

 

 

 

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۲

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

632360181104

EVMG/E 32-10-2F5/18.5 IE3

170,000,000

24.7

18.5

2900

IE2

 

 

2 1.2

2 1.2

 

 

 

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۳

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212360200304E

EVMG 32-13-3F5/30 IE2

297,192,000

40

30

2900

IE3

 

 

2 1.2

2 1.2

 

 

158.5

 

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

 

 

 

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سریEVMG

گروه

ردیف

نوع پمپ

کد محصول

مدل پمپ

قیمت واحد

قدرت موتور

دور موتور

استاندارد کاهش مصرف برق

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

دهانه ورودی

دهانه خروجی

حداکثر قطر ذرات

غوطه وری

وزن

شدت جریان

دمای مجاز سیال      Min-Max

(ریال)

HP

KW

(rpm)

IE

(m3/h)

(m)

(اینچ)

(اینچ)

(mm)

(m)

(kg)

(A)

C

الکتروپمپ های طبقاتی عمودی  استیل

۱۵۴

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212410170004

EVMG 45 4-0F5.15

154,960,000

20

15

2900

 

60

108

3 1.4

3 1.4

 

 

189

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۵

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212410170204

EVMG45 4-3F 5.15

155,530,000

20

15

2900

 

60

96

3 1.4

3 1.4

 

 

229

28.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۶

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

632410180004

EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3

189,000,000

25

18.5

 

IE3

60

135

3

3

 

 

232

34.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۷

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212410180204

EVMG 45 5-2F 5/18.5

171,500,000

25

18.5

2900

 

60

123

3

3

 

 

229

34.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۸

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212410180204E

EVMG45 5-2F 5/18.5 IE2

180,075,000

25

18.5

2900

IE2

60

123

3

3

 

 

229

34.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۵۹

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

212410190204E

EVMG45 6-2F 5.22 IE2

205,674,000

30

22

2900

IE2

60

150

3

3

 

 

263

41

(-۱۵)-(+۱۲۰)

۱۶۰

الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز

612461180004

EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3

188,000,000

25

18.5

2900

IE2

84

88

4

4

 

 

203

34.5

(-۱۵)-(+۱۲۰)

***کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است***

 

 

http://pumpgate.ir/upload_files/news/1512231309

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667