منوی محصولات


لیست قیمت موتور برق‌های کینگ مکث

لیست قیمت موتور برق‌های کینگ مکث

ردیف

شرح

مدل

قدرت (kW)

ساخت

قیمت (ریال)

۱

موتور برق

کینگ مکث

دوزمانه

بنزینی

3900

800W

چین

25600000

۲

موتور برق

کینگ مکث

دوزمانه

بنزینی

2400

800W

چین

3600000

۳

موتور برق

کینگ مکث

دوزمانه

طرح یاماها

LG2850

800W

چین

3800000

۴

موتور برق

کینگ مکث

چهار زمانه

بنزینی

3800

1/2KW

چین

4300000

۵

موتور برق

کینگ مکث

چهار زمانه

بنزینی

4200

1/2KW

چین

4950000

۶

موتور برق

کینگ مکث

چهار زمانه

بنزینی

4300

1/2KW

چین

5100000

۷

موتور برق

کینگ مکث

هندلی

بنزینی

4600

2/8KW

چین

 

7500000

۸

موتور برق

کینگ مکث

هندلی

بنزینی

5500

2/8KW

چین

7600000

۹

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

5800

2/8KW

چین

8600000

۱۰

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

19500

3/5KW

چین

12100000

۱۱

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

12500

6KW

چین

19100000

۱۲

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

13500

6KW

چین

20100000

۱۳

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

9700

7KW

چین

22600000

۱۴

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

8800

7/5KW

چین

24100000

۱۵

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

8900

7/5KW

چین

24100000

۱۶

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

بنزینی

10200

8KW

چین

25100000

۱۷

موتور برق

کینگ مکث

هندل استارت

دیزل

10500

6KW

چین

24100000

 
http://pumpgate.ir/upload_files/news/1510499026

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667