منوی محصولات


لیست قیمت موتور برق‌های واکسون

ردیف

شرح

مدل

قدرت (kW)

ساخت

قیمت (ریال)

۱

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VK950N

800W

چین

4600000

۲

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VK2800R

1.5KW

چین

5800000

۳

موتور برق

بنزینی و نفتی

هندلی

واکسون

VK3900KF

2KW

چین

9300000

۴

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VC3800

2.2KW

چین

7500000

۵

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VPG3600

2.2KW

چین

7500000

۶

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VC6800

3KW

چین

8500000

۷

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VPG5600

3KW

چین

8500000

۸

موتور برق

بنزینی

استارتی

واکسون

VC6800E1

3KW

چین

9100000

۹

موتور برق

بنزینی

استارتی

واکسون

VPG5600E1

3KW

چین

9100000

۱۰

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VC6800E2

3KW

چین

10100000

۱۱

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VK5500

3KW

چین

8100000

۱۲

موتور برق

بنزینی

استارتی

واکسون

VK5500E1

3KW

چین

9600000

۱۳

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK8500E2

6KW

چین

19100000

۱۴

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK9500E2

7KW

چین

20100000

۱۵

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK10800RE2

8KW

چین

23600000

۱۶

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK10500E2

8KW

چین

23600000

۱۷

موتور برق

دیزلی

استارتی و سایلنت

واکسون

KDE9500T

8KW

چین

32100000

 
لیست قیمت موتور برق‌های واکسون

 

ردیف

شرح

مدل

قدرت (kW)

ساخت

قیمت (ریال)

۱

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VK950N

800W

چین

4600000

۲

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VK2800R

1.5KW

چین

5800000

۳

موتور برق

بنزینی و نفتی

هندلی

واکسون

VK3900KF

2KW

چین

9300000

۴

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VC3800

2.2KW

چین

7500000

۵

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VPG3600

2.2KW

چین

7500000

۶

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VC6800

3KW

چین

8500000

۷

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VPG5600

3KW

چین

8500000

۸

موتور برق

بنزینی

استارتی

واکسون

VC6800E1

3KW

چین

9100000

۹

موتور برق

بنزینی

استارتی

واکسون

VPG5600E1

3KW

چین

9100000

۱۰

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VC6800E2

3KW

چین

10100000

۱۱

موتور برق

بنزینی

هندلی

واکسون

VK5500

3KW

چین

8100000

۱۲

موتور برق

بنزینی

استارتی

واکسون

VK5500E1

3KW

چین

9600000

۱۳

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK8500E2

6KW

چین

19100000

۱۴

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK9500E2

7KW

چین

20100000

۱۵

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK10800RE2

8KW

چین

23600000

۱۶

موتور برق

بنزینی

استارتی و چرخ‌دار

واکسون

VK10500E2

8KW

چین

23600000

۱۷

موتور برق

دیزلی

استارتی و سایلنت

واکسون

KDE9500T

8KW

چین

32100000

 

 

 

http://pumpgate.ir/upload_files/news/1510495785

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667