منوی محصولات


لیست قیمت الکترو پمپ های تایفو TAIFU

لیست قیمت الکترو پمپ های تایفو 93/09/10

 

قیمت(ریال) ارتفاع دبی L/min ورودی / خروجی قدرت اسب مدل پمپ نوع پمپ ردیف
1/100/000 32 35 1”×1” 0.5 QB 60 پمپ خانگی 1
1/500/000 35 35 1”×1” 0.5 TPM 16 پمپ خانگی (طرح لوارا) 2
1/800/000 48 45 1”×1” 0.75 QB 70 پمپ ارتفاع بالا یک اینچ 3
2/000/000 53 45 1”×1” 1 QB 80 پمپ ارتفاع بالا یک اینچ 4
2/500/000 30 100 1”×1” 1 TCP158 پمپ بشقابی یک اسب 5
2/000/000 20 80 1”×1” 0.5 TCP130 پمپ بشقابی نیم اسب 6
2/500/000 40 55 1”×1” 1 JET100A پمپ جتی یک اسب 7
2/200/000 17 330 1.5”X1.5” 1 1.5DK-20 پمپ یک و نیم اینچ 8
3/900/000 38 120 1”×1” 1.5 TCP170 بشقابی یک و نیم اسب 9
4/200/000 40 130 1”×1” 2 TCP200 بشقابی دو اسب 10
4/600/000 40 117 1.5”X1” 1.5 2TCP25/140M دو پروانه یک و نیم اسب 11
5/000/000 46 120 1.5”X1” 2 2TCP25/160B دوپروانه دو اسب 12
6/000/000 50 130 1.5”X1” 3 2TCP25/160A

      دو پروانه سه اسب  

             تک فاز

13
6/000/000 50 130 1.5”X1” 3 2TCP25/160A دو پروانه سه اسب سه فاز 14
6/000/000 45 150 1.5”X1.5” 2.5 THF6B-4 دو پروانه دو و نیم اسب 15
3/700/000 17 450 2”X2” 1.5 THF6B دو اینچ یک و نیم اسب 16
3/700/000 17 450 2”X2” 1.5 THF6B

دو اینچ یک و نیم اسب

سه فاز

17
4/000/000 22 450 2”X2” 2 THF6B-1 دو اینچ دو اسب 18
4/000/000 22 450 2”X2” 2 THF6B-1 دو اینچ دو اسبسه فاز 19
5/500/000 26 500 2”X2” 3 THF6B-3 دو اینچ سه اسب 20
5/500/000 26 500 2”X2” 3 THF6B-3 دو اینچ سه اسب سه فاز 21
12/000/000 43 400 2”X2” 5.5 THF150 دو اینچ سه فاز فلنجی 22
15/000/000 50 450 2”X2” 7.5 THF200 دو اینچ سه فاز فلنجی 23
16/500/000 50 830 2”X2” 10 THF250 دو اینچ سه فاز فلنجی 24
6/000/000 16 1000 3”X3” 3 TNF130 سه اینچ تکفاز تکفاز فلنجی 25
لیست قیمت الکترو پمپ های تایفو TAIFU

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667