منوی محصولات


لیست قیمت پمپ اتا ETA

لیست قیمت پمپ اتا ETA

ردیف

نام

مشخسات

قیمت فروش

پمپ اتا روغن نما

1

پمپ پمپیران (اتا)

160-32

4/950/000

5/100/000

2

پمپ پمپیران (اتا)

200-32

5/499/000

5/660/000

3

پمپ پمپیران (اتا)

250-32

6/730/000

6/939/000

4

پمپ پمپیران (اتا)

125-40

4/490/000

4/620/000

5

پمپ پمپیران (اتا)

160-40

5/110/000

5/260/000

6

پمپ پمپیران (اتا)

200-40

5/960/000

6/142/000

7

پمپ پمپیران (اتا)

250-40

6/900/000

7/117/000

8

پمپ پمپیران (اتا)

315-40

9/449/000

9/700/000

9

پمپ پمپیران (اتا)

160-50

5/650/000

5/820/000

10

پمپ پمپیران (اتا)

200-50

6/428/000

6/620/000

11

پمپ پمپیران (اتا)

250-50

7/591/000

7/800/000

12

پمپ پمپیران (اتا)

315-50

10/340/000

10/650/000

13

پمپ پمپیران (اتا)

125-65

5/630/000

5/800/000

14

پمپ پمپیران (اتا)

160-65

5/880/000

6/000/000

15

پمپ پمپیران (اتا)

200-65

7/000/000

7/250/000

16

پمپ پمپیران (اتا)

200-65 چپ گرد

7/000/000

7/250/000

17

پمپ پمپیران (اتا)

250-65

8/980/000

9/250/000

18

پمپ پمپیران (اتا)

315-65

10/680/000

11/000/000

19

پمپ پمپیران (اتا)

160-80

6/970/000

7/180/000

20

پمپ پمپیران (اتا)

200-80

8/364/000

8/600/000

21

پمپ پمپیران (اتا)

250-80

10/530/000

10/800/000

22

پمپ پمپیران (اتا)

315-80

13/000/000

13/400/000

23

پمپ پمپیران (اتا)

400-80

17/000/000

17/500/000

24

پمپ پمپیران (اتا)

160-100

8/985/000

9/250/000

25

پمپ پمپیران (اتا)

200-100

9/720/000

10/000/000

26

پمپ پمپیران (اتا)

250-100

11/850/000

12/200/000

27

پمپ پمپیران (اتا)

315-100

15/330/000

15/790/000

28

پمپ پمپیران (اتا)

400-100

18/590/000

19/140/000

29

پمپ پمپیران (اتا)

200-125

11/541/000

11/880/000

30

پمپ پمپیران (اتا)

250-125

13/780/000

14/200/000

31

پمپ پمپیران (اتا)

315-125

17/970/000

18/500/000

32

پمپ پمپیران (اتا)

400-125

21/680/000

22/339/000

33

پمپ پمپیران (اتا)

2/50-125

41/490/000

 

34

پمپ پمپیران (اتا)

50-150

56/970/000

 

35

پمپ پمپیران (اتا)

200-150

17/000/000

17/530/000

36

پمپ پمپیران (اتا)

250-150

18/830/000

19/400/000

37

پمپ پمپیران (اتا)

315-150

19/950/000

20/540/000

38

پمپ پمپیران (اتا)

400-150

24/640/000

25/380/000

39

پمپ پمپیران (اتا)

23-200

39/780/000

 

40

پمپ پمپیران (اتا)

33-200

52/380/000

41

پمپ پمپیران (اتا)

40-200

53/720/000

42

پمپ پمپیران (اتا)

50-200

63/200/000

43

پمپ پمپیران (اتا)

29-250

54/670/000

44

پمپ پمپیران (اتا)

40-250

59/500/000

45

پمپ پمپیران (اتا)

50-250

72/340/000

46

پمپ پمپیران (اتا)

35-300

73/000/000

47

پمپ پمپیران (اتا)

500-300

105/280/000

48

پمپ پمپیران (اتا)

300-50hds

44/760/000

49

پمپ پمپیران (اتا)

300-150hds

 

50

پمپ پمپیران (اتا)

300-80hds

49/240/000

 

 

 

لیست قیمت پمپ اتا ETA

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667