منوی محصولات


لیست قیمت پمپ پمپیران PUMPIRAN(پمپ و الکتروپمپ فشار قوی)

قیمت (ریال)
مدل
9.280.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.1
10.520.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.2
11.820.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.3
13.190.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.4
14.610.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.5
16.090.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.6
17.630.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.7
19.220.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.8
20.870.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.9
22.580.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.10
24.360.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 32.11
قیمت (ریال)
مدل
10.450.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.1
11.810.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.2
13.410.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.3
14.730.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.4
16.280.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.5
17.910.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.6
19.600.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.7
21.350.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.8
23.170.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.9
25.060.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 40.10
قیمت (ریال)
مدل
12.860.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.1
14.560.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.2
16.530.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.3
18.140.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.4
19.420.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.5
21.240.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.6
23.120.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.7
25.080.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.8
27.110.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.9
29.220.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 50.10
قیمت (ریال)
مدل
14.190.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.1
16.380.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.2
18.740.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.3
21.070.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.4
23.870.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.5
26.420.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.6
28.830.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.7
31.640.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.8
34.560.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 65.9
قیمت (ریال)
مدل
21.160.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.1
24.620.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.2
28.230.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.3
32.050.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.4
36.010.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.5
40.110.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.6
44.370.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.7
48.880.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 80.8
قیمت (ریال)
مدل
26.270.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.1
31.890.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.2
36.210.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.3
41.210.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.4
46.640.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.5
52.310.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.6
58.200.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.7
64.310.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 100.8
قیمت (ریال)
مدل
38.040.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 125.1
46.380.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 125.2
51.950.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 125.3
59.380.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 125.4
67.150.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 125.5
75.230.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 125.6
قیمت (ریال)
مدل
56.650.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 150.1
66.940.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 150.2
77.730.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 150.3
89.000.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 150.4
100.800.000
پمپ های فشار قوی پمپیران 150.5
 
 لیست قیمت پمپ پمپیران  PUMPIRAN(پمپ و الکتروپمپ فشار قوی)

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران -سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8.

واحد فروش و مشاوره :
(10خط)    02177110763    
  نمابر:      02189788667